small
small
small
small
Dodaj zdjęcie lub skan dowodu zakupu wybranego produktu promocyjnego KINDER Pingui nabytego w okresie od 13.02 do 09.04.2023 r.
small
Niewłaściwy plik.
Sprawdź wymogi i wyślij ponownie.
Możesz dodać 1 plik w formacie jpg., png. lub pdf., którego wielkość nie może przekraczać 5MB.
paragon przykład
Pamiętaj, aby zachować oryginał dowodu zakupu! Jest on niezbędny do odebrania nagrody.
small
small
small
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE.