small
small
small
small
Dodaj zdjęcie lub skan dowodu zakupu wybranego produktu promocyjnego KINDER Pingui nabytego w okresie od 13.02 do 09.04.2023 r.
small
Niewłaściwy plik.
Sprawdź wymogi i wyślij ponownie.
Możesz dodać 1 plik w formacie jpg., png. lub pdf., którego wielkość nie może przekraczać 5MB.
paragon przykład
Pamiętaj, aby zachować oryginał dowodu zakupu! Jest on niezbędny do odebrania nagrody.
small
small
small